Dziś mamy 22 lutego 2024, czwartek, imieniny obchodzą:
16 stycznia 2023

Petycja mieszkańców gminy. „Nie chcemy mieszkać pod masztami i antenami!”

Grupa mieszkańców gminy Koronowo skierowała petycję# do koronowskich samorządowych władz miejskich. Autorzy petycji sprzeciwiają się planom budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieczyskach.

Petycję skierowano bezpośrednio do burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego oraz do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie. Pismo przesłano również do wiadomości Rady Miejskiej w Koronowie, na ręce jej przewodniczącego Bogusława Guzińskiego oraz Osiedlowego Komitetu Samorządu Mieszkańców Nr 3 w Koronowie – gdyż tam inwestycja ma być zlokalizowana.

„Zgłaszamy stanowczy sprzeciw”
„Obwieszczeniem z dnia 3 listopada 2022 roku (…) zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (…) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną - realizacja inwestycji na nieruchomości (…) położonej w Koronowie” – można przeczytać na wstępie petycji.

Co najważniejsze: – „Wobec powyższego zgłaszamy stanowczy sprzeciw w tej sprawie oraz wnosimy o wydanie decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego przedsięwzięcia. Zamiar posadowienia tego typu instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych jest działaniem zagrażającym życiu i zdrowiu mieszkańców, a także niezgodnym z zasadami współżycia społecznego oraz dobrego sąsiedztwa”.

Domy są „na wyciągnięcie ręki”
Uzasadnienie petycji jest bardzo obszerne. – „Na wstępie wskazać należy, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na wyżej wskazanej działce jest przedsięwzięciem szkodliwym dla mieszkańców, ze względu na jej bliskie sąsiedztwo, a co za tym idzie naraża okolicznych mieszkańców na ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne. Zamysł umiejscowienia stacji bazowej telefonii komórkowej o znacznej emisji szkodliwych fal elektromagnetycznych w odległości kilkunastu metrów od zabudowań rodzinnych jest precedensem na skalę krajową. W niektórych przypadkach odległość planowanej inwestycji od granicy działki można mierzyć dosłownie „na wyciągnięcie ręki”.

Autorzy petycji wyrażają obawy. – „Inwestycja ta ma powstać w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, dlatego nasza egzystencja jest zagrożona w związku z negatywnym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego pochodzącego z tego urządzenia. Jest to przedsięwzięcie szkodliwe i będzie miało negatywny wpływ na nasze zdrowie i życie, a także środowisko. Zagrożenie to dotyczy szerokiej grupy osób, w tym dzieci oraz osób starszych. Wystarczy wskazać, że w najbliższej okolicy (poniżej 50 metrów) znajduje się 6 domostw, nie licząc niezabudowanych jeszcze nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki (…) oraz kilkudziesięciu domów jednorodzinnych pozostających w bliskim sąsiedztwie”.

Mieszkańcy Pieczysk i Koronowa wskazują, że: – „W obecnych czasach wysokiej świadomości społecznej za niewiarygodne uznać należy twierdzenia o braku szkodliwości urządzeń telefonii komórkowej emitowanego przez nie promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie i życie ludzi. Tylko niezależne instytucje lub ośrodki badawcze mogą to stwierdzić. Czy gmina dysponuje takimi badaniami, albo planuje je zlecić kompetentnym i bezstronnym podmiotom przed wydaniem decyzji w sprawie? Decyzja w tej sprawie nie może być poparta jedynie analizami i pomiarami zleconymi i przedstawionymi przez lnwestora. Chyba nikt nie jest na tyle naiwny, żeby uwierzyć w to, że stacje bazowe telefonii komórkowej są neutralne dla zdrowia i życia osób mieszkających na obszarze ich oddziaływania”.

Dlatego autorzy petycji poprosili zgodnie z prawem o wskazanie czy „inwestycja ta kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz, z czego będzie składać się stacja bazowa telefonii komórkowej, i jakiej mocy anteny zostaną tam zainstalowane”.

„Jednocześnie postulujemy o zweryfikowanie wniosku pod kątem właściwego określenia obszaru oddziaływania planowanej inwestycji. Nie można wydać decyzji tylko na podstawie twierdzeń Inwestora zawartych we wniosku. Wnosimy o przekazanie podania w w/w zakresie również do Wydziału Planowania Przestrzennego celem zajęcia stanowiska oraz odniesienia się do tych zastrzeżeń przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego przedsięwzięcia. Wnosimy również o ustalenie kręgu stron postępowania w sprawie oraz przyznanie legitymacji do udziału w postępowaniu o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na działce (…) wszystkim właścicielom terenów znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji, bowiem sprawa ta dotyczy bezpośrednio naszej sytuacji faktycznej i prawnej, co zostało wykazane w niniejszym piśmie”.

Dwie wieże blisko siebie – nastąpi kumulacja
W dalszej części petycji jej autorzy wskazują, że – „Budowa wieży telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, tzw. niskiej architektury stanowi również naruszenie zasad dobrego sąsiedztwa, ponieważ jest to konstrukcja zakłócająca istniejące już zabudowy i ład przestrzenny, która spowoduje, że utracą walory wszystkie sąsiadujące nieruchomości. Lokalizacje dla swoich domów wybieraliśmy ze względu na położenie z dala od ruchliwej ulicy, w cichym i mającym swój urok miejscu. To wszystko ma być nam nieodwracalnie odebrane. Pan Burmistrz ma również wiedzę, że w promieniu ok. 3 km od planowanej inwestycji znajduje się już kilkudziesięciometrowa wieża należąca do innej sieci komórkowej o znacznej emisyjności fal elektromagnetycznych, zlokalizowana przy al. Jana Pawła II. Wobec powyższego, wnosimy o zbadanie zasięgu oddziaływania oraz parametrów w bliskim sąsiedztwie stacji bazowych, w tym przede wszystkim tej zlokalizowanej przy al. Jana Pawła II”.

Koronowianie podkreślają, że obszar gminy jest na tyle duży, że „szkodliwe stacje bazowe telefonii komórkowych o dużej emisyjności pola elektromagnetycznego nie powinny znajdować się tak blisko siebie. Jako racjonalny Gospodarz na pewno zgodzi się Pan z tym argumentem. Gmina nie może wydać decyzji ustalającej lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscu narażonym na występowanie ponadnormatywnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego - czyli na obszarze planowanej inwestycji. Jest to okoliczność, która musi zostać uwzględniona w prowadzonym postępowaniu, bowiem w przypadku realizacji tej inwestycji działanie negatywnych czynników będą się kumulować. Zdajemy sobie również sprawę, że Inwestor może w przyszłości podjąć decyzję o modernizacji stacji bazowej poprzez dodanie kolejnych anten, co doprowadzi do zwiększenia promieniowania fal pola elektromagnetycznego na tym obszarze”.

Spadnie wartość nieruchomości
Są i inne argumenty przeciw inwestycji. – „Oprócz czynników zdrowotnych, tak duża budowla spowoduje również znaczny dyskomfort dla mieszkańców pobliskich nieruchomości. Realizacja inwestycji w tej lokalizacji skutkować będzie tym, że wartość naszych nieruchomości - domów i gruntów, ulegnie znacznemu obniżeniu. Bezpośrednie sąsiedztwo tej konstrukcji spowoduje również, że zainteresowanie tym obszarem jako miejscem do wypoczynku i zamieszkania zmniejszy się istotnie. Nie budzi chyba wątpliwości, że tego typu konstrukcje są powszechnie uznawane za niebezpieczne. Gwałtownie spadnie również zainteresowanie potencjalnych inwestorów dla zakupu terenów sąsiadujących z taką instalacją. W następstwie pogorszeniu ulegnie nasza sytuacja życiowa i ekonomiczna.

Jak wykazano, oddziaływanie tego przedsięwzięcia wykracza poza teren realizacji inwestycji i obejmuje swym zakresem nie tylko działki bezpośrednio sąsiadujące, ale również nasze domostwa. Tym samym budowa stacji bazowej na działce (…) narusza dobra osobiste oraz interes prawny i społeczno - ekonomiczny wszystkich okolicznych mieszkańców” (...).

To nie wszystko. – „Nie można pominąć również kwestii, że budowa kolejnej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej wpłynie negatywnie na wizerunek okolicy, gdyż jest to miejsce często odwiedzane przez turystów, którzy mieszkają na tym terenie w okresie letnim. Dochodzimy do smutnych wniosków, że w przyszłości Pieczyska nie będą znane tylko jako miejscowość turystyczna słynąca z urzekających krajobrazów, fauny i flory, ale również z największej ilości masztów stacji bazowych telefonii komórkowych na metr kwadratowy. W ostatnich latach obserwujemy przecież zmasowaną ekspansję tego typu obiektów. Nie jesteśmy przeciwnikami postępu i nowoczesności, jednak niech te działania będą racjonalne i bezpieczne dla ludzi!

Aby burmistrz był mediatorem
Na koniec autorzy petycji wskazują, że: – Nie chodzi tu tylko o kwestie zdrowotne, ekonomiczne, czy estetyczne, które już same w sobie niosą dla wszystkich negatywne konsekwencje. (…) My nie będziemy poświęcali życia i zdrowia naszego oraz naszych rodzin dla dobrego zasięgu smartfonów!

Zwrócili się do włodarza Koronowa, aby „objął mecenatem procedurę mediacyjną pomiędzy mieszkańcami, Gminą i Inwestorem, któremu należy zaproponować inną lokalizację na ewentualną realizacje tej inwestycji, na przykład z zasobu Gminy. Będzie to rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich, które pozwoli uniknąć konfliktów społecznych”.
„Nie chcemy mieszkać pod masztami i antenami! (…) Głęboko wierzymy, że nie dopuści Pan do tego, żeby komercyjni giganci byli głównymi architektami naszej gminy, a także naszego życia. Jesteśmy przekonani, że nie pozwoli Pan na krzywdę mieszkańców swojej gminy” – zaapelowali do burmistrza Koronowa.

Zaapelowali również, aby: – Ten problem społeczny był szerzej dyskutowany, a odpowiednim do tego miejscem jest sesja Rady Miejskiej oraz szeroko zakrojone akcje społeczne oraz medialne.

Źródło: 

Oceń artykuł: 4 4

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (1) Zgłoś naruszenie zasad

    • 0 (0)

    Foliarze, w dniu 19-01-2023 15:20:11 napisał:

    Ludzie w całej Polsce nie chcą masztów blisko domów: www.stop5g.com.pl/maszty . Jest też film d9kumentalny pt Foliarze.

    odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!


0

Poznajemy nasze sołectwa... Otorowo - Makowiska

Pierwsza wzmianka związana z historią Otorowa pochodzi z 1280 r., kiedy# w efekcie porozumienia miedzy księciem Mściwojem a księciem Ziemomysłem, wieś Otorowo i Łęgnowo w dowód uznania otrzymał kasztelan Dobiesław Sądowic. W roku 1577 powstała wieś zwana Otorowskim Młynem.

(czytaj więcej)
0

Domowa pizza. Jak dobrać składniki, by nie zepsuć klasycznego przepisu?

Chrupiący spód, soczyste warzywa, aromatyczne zioła i gorący,# rozpływający się żółty ser – pizza to danie, którym można delektować się na całym świecie. Prosta receptura zdobyła serca przedstawicieli różnych kultur, które tworzą własne kombinacje oparte na lokalnych składnikach. Nic dziwnego, klasyczna pizza to wręcz uzależniająca mieszanka sycących węglowodanów, wzmacniających smak tłuszczy, dodającego energii białka oraz pobudzających mikroelementów, pochodzących ze świeżych warzyw i ziół. Jak zatem odpowiednio dobrać składniki, by nie zepsuć klasycznego przepisu, a jednocześnie zaskoczyć swoich gości zupełnie nowym smakiem? Podpowiadamy!

(czytaj więcej)
0

Ponad 5,5 mln transakcji bonami. ZUS dokonał podsumowania programu

Rodzice i opiekunowie mieli dużo czasu na wykorzystanie #bonu turystycznego. Program wystartował 1 sierpnia 2020 r. i obowiązywał do 31 marca 2023 r. W tym czasie zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji bonami na łączną kwotę blisko 3,2 mld zł. Suma płatności zrealizowanych przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przekroczyła 160,6 mln zł.

(czytaj więcej)
0

Słodkości na tłusty czwartek. Przygotuj puszyste faworki

Tłusty Czwartek to w Polsce, jak wiadomo, #święto pod znakiem pączka. Inne ciastka i słodkości schodzą zwykle na dalszy plan, my chcemy jednak przypomnieć, że słodkości, które możemy serwować w tym wyjątkowo pysznym dniu jest znacznie więcej. Dajemy trzy propozycje.

(czytaj więcej)